Voor vragen Kinderopvangdeloeiendekoe@gmail.com
0299-407396

Activiteiten

Activiteiten.

Steeds minder kinderen groeien nog op, op een boerderij. Een omgeving met juist zoveel mogelijkheden om, vooral buiten, van alles te beleven wat je in de bebouwde kom niet of nauwelijks tegenkomt.
Buiten, waar de ruimte is om de verschillende seizoenen te beleven, om in contact te komen met de dieren. Samen met de kinderen verzorgen wij het varken, de kippen, de konijnen, de poes en de moestuin. Natuurlijk gaan we ook regelmatig kijken bij de kalfjes en de melkkoeien, zodat de kinderen kunnen zien waar de melk vandaan komt. De buitenruimte is een ruim, veilig omheind speelterrein. Aan het speelterrein grenst een kippenhok waar de kippen en een konijn de kinderen gezelschap houden.

Binnen kunnen de kinderen gebruik maken van een ruime groepsruimte. Uw kind wordt begeleid door gediplomeerde leid(st)ers.
Binnen is een grote verscheidenheid aan spelmateriaal. Er wordt regelmatig gezellig gezongen, voorgelezen en geknutseld. We proberen zoveel mogelijk kindvolgend te werken. Dit betekent dat er goed naar uw kind gekeken wordt en we de activiteiten zoveel mogelijk op de interesse en behoefte van uw kind afstemmen. Om toch ook een bepaalde rust en regelmaat aan de kinderen te geven zijn er wel vaste eet- en rust momenten op een dag.
Bij de baby’s willen we zoveel mogelijk proberen het ritme van thuis over te nemen.