Voor vragen Kinderopvangdeloeiendekoe@gmail.com
0299-407396

Oudercommissie

Oudercommissie.

Oudercommissie van Kinderopvang De Loeiende Koe.
De oudercommissie denkt mee met de organisatie en heeft als doel het zo goed mogelijk behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders en het vertegenwoordigen van alle ouders.

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders.
De oudercommissie vergadert ongeveer 4 keer per jaar en indien nodig komen we vaker bij elkaar. Van elke vergadering worden notulen gemaakt.

Bereikbaarheid OC

De OC is er voor alle ouders en kind(eren), laat daarom van je horen, mocht je iets kwijt willen aan ons.

Wij zijn bereikbaar via; kinderopvangdlk@gmail.com
Mocht je ons of één van ons liever persoonlijk willen spreken, kan je ons ook aanspreken bij het haal/ breng moment.